Skiskytterskolen

Hver høst arrangerer Fyresdal Skiskytterlag skiskytterskole. En kan starte med skiskyting det året en går i 3. klasse. Skiskytterskolen går over 10 kvelder og er lagt opp slik at den gir grunnleggende opplæring for utøvere og foresatte.

Gjennom skiskytterskolen får alle mulighet til å lære seg å skyte med skiskyttergevær. Det gis innføring i sikkerhetsregler og grunnleggende skytetekniske ferdigheter som skal føre til at en treffer blink! Det er lagt opp til en rekke lekaktiviteter der en får trent fysiske ferdigheter og man lærer å gå på ski.